Oznámení o havárii 27.10.2023

Ulice: Jungmannova 32/7, Vnitřní město Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese:www.cevak.cz

Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 29/1
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 30/3
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 32/7 č.parc. 60
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 33/9
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 33/9
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 34/11
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 31/5
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 31/5
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 186 č.parc. 48/4