Oznámení o havárii 29.9.2023

Ulice: Stanislava Maliny - Písek, Pražské Předměstí

Stanislava Maliny x Dobešická x průmyslová zóna x Zemědělské družstvo – Písek, Pražské Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 457 č.parc. 2668/6
Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 464 č.parc. 2668/8
Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 471 č.parc. 7098
Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 469 č.parc. 7027
Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 452
Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 476 č.parc. 2748
Písek – Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 489