Oznámení o havárii 3.9.2021

Ulice: 17.listopadu č.p. 1717, 1718

Písek, Budějovické Předměstí, 17.listopadu č.p. 1717, 1718

Předpokládaná uzavírka vody do: nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz