Oznámení o havárii 4.6.2024

Ulice: Denisova 1238, Písek - Budějovické Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno, odkalování vodovodního řadu v ulicích Denisova,Erbenova,Na Spravedlnosti

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz