Oznámení o havárii 5.3.2021

Ulice: Třebízského 407/20

Písek – Pražské Předměstí, Třebízského 407/20

Předpokládaná uzavírka vody do: 15:00 hodin

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz