Oznámení o havárii 5.9.2022

Ulice: Rokycanova 227/14, Písek - Budějovické Předměstí

Rokycanova 227/14, Písek – Budějovické Předměstí

Poznámka: Odkalení vodovodního řadu

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz