Oznámení o odstávce 20.9.2022

Oznámení o odstávce vody 20.9.2022

Společnost ČEVAK a.s. oznamuje, že v úterý 20.9. od 8.00 do 13.00 bude z důvodu rekonstrukce ulice Rašínova a s tím spojená výměna vodovodního řadu, omezena dodávka pitné vody. Po obnovení dodávky vody se může objevit zákal ve vodovodní síti – bude probíhat preventivní odkalení. Přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy.

Místa uzavření: ul. Rašínova, Roháčova, B. Němcové, Holečkova, Legionářská a část ul.17.listopadu (v úseku od křižovatky ul. Legionářské po ul. Holečkova)

Kontakt pro dotazy: dispečink ČEVAK a.s., tel. č.: 800 120 112

Poznámka: Náhradní zásobování bude zajištěno