Oznámení o plánovaném měření zápachu na ČOV Písek

Oznámení o plánovaném měření zápachu na ČOV Písek

V návaznosti na dokončení stavby „Stanice energetického využití kalu a biomasy“ umístěného na Čistírně odpadních vod v Písku upozorňujeme občany, že ve dnech 14.–16. září 2022 proběhne v rámci zkušebního provozu zátěžová zkouška. Jejím účelem je měření látek ve vzdušině s cílem identifikace možných prvků způsobujících zápach z technologického zařízení pro energetické využití strojně odvodněných kalů z provozu ČOV Písek, provozního souboru čištění spalin. Zařízení pro čištění spalin (horký vzduch + vodní páry) pracuje na principu mokré vypírky pomocí uzavřeného cirkulačního vodního okruhu.
Záměrem města je zajištění maximální ekologizace provozu. Měření bude provedeno autorizovanou osobou za účasti provozovatele. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit (7/24) na linku 608 572 954.

Děkujeme za pochopení.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/oznameni-o-planovanem-mereni-zapachu-na-cov-pisek/d-46828/p1=29518