Průběžná údržba prodlužuje životnost kanalizačních systémů

Ve dnech 22. až 30. června 2023 bude provozovatel vodohospodářské infrastruktury, společnost ČEVAK a.s. ve spolupráci s firmou SEZAKO s.r.o. čistit 300 metrů hlavní kanalizační stoky v úseku mezi Novým mostem a lávkou pro pěší na sídlišti Portyč. Aktuální informace můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz. O průběhu akce vás budeme průběžné informovat.