Průjezd křižovatkou ulic Harantova, Budějovická a Purkyňova bude o prázdninách omezen

Průjezd křižovatkou ulic Harantova, Budějovická a Purkyňova bude o prázdninách omezen

Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace v oblasti křižovatky ulic Harantova, Budějovická a Purkyňova čekají řidiče během prázdnin dopravní omezení. Ta se dotknou i městské hromadné dopravy. Stavební práce začnou 9. července a budou rozděleny do několika etap, skončit by měly nejpozději 23. září. Zakázku město vysoutěžilo za téměř 4,8 milionu korun bez DPH, dodavatelem prací bude firma ŠAFINVEST. Souběžně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace vymění společnost EG.D v tomto úseku plynovod.
Od 9. do 11. července se bude pracovat v úseku před křižovatkou ulic Harantova x Budějovická x Purkyňova, komunikace bude v této době průjezdná. Od 12. července do 12. srpna bude uzavřena část Budějovické ulice, a to v úseku od křižovatky s Harantovou po křižovatkou s ulicí Komenského. Objízdná trasa bude vedena ve směru ulic Harantova–Purkyňova–Zeyerova–Nádražní–Budovcova–Budějovická a v opačném směru. V této době bude dočasně zrušena zastávka MHD Velké náměstí, zastávku v Budovcově ulici nahradí zastávka v Zeyerově ulici a na Husově náměstí (u Okresní správy sociálního zabezpečení). Uzavírkou budou dotčeny linky číslo 1, 2, 3, 5 a 6.
O 18. do 31. srpna čeká řidiče uzavírka Purkyňovy ulice v úseku od Husova náměstí po Harantovu ulici. Objízdná trasa povede ulicemi Budějovická–Budovcova–Nádražní–Zeyerova–Purkyňova a v opačném směru. Od 1. do 23. září budou práce probíhat v úseku před křižovatkou ulic Harantova, Budějovická a Purkyňova, průjezd křižovatkou i ulicemi zůstane zachován.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/prujezd-krizovatkou-ulic-harantova-budejovicka-a-purkynova-bude-o-prazdninach-omezen/d-45622/p1=29517