Trnka z ČEVAK k inflaci a cenám vody

Trnka z ČEVAK k inflaci a cenám vody

O inflaci se hovoří poslední dobou stále častěji. Významnou měrou k ní přispívá nárůst cen elektřiny a zemního plynu. Bude mít vliv také na cenu pitné vody? Zjišťovala to redakce portálu Komunální ekologie a oslovila několik expertů z oboru.

Stejně jako ve všech oblastech poskytování služeb se zvýšené náklady budou muset podle ekonomického ředitele společnosti ČEVAK Miloše Trnky dříve či později promítnout i do cen vodného a stočného. Mnohem větší starost nám však dělá jeden z významných nákladů a tím je strmý nárůst cen energií, a to nejen ve vztahu k válečnému konfliktu na Ukrajině, říká Trnka.

Kalkulace je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace. 1. října 2021 byly na internetové stránce ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci pro rok 2022.

Zdroj:https://www.vodarenstvi.cz/2022/03/22/trnka-z-cevak-k-inflaci-a-cenam-vody/