Úpravna vody uspěla v soutěži vodohospodářská stavba

Úpravna vody uspěla v soutěži vodohospodářská stavba

Nová Úpravna vody Písek byla vyhodnocena jako „Vodohospodářská stavba roku 2020“ v kategorii I. – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, podkategorie stavby o investičních nákladech nad 50 milionů korun. Soutěž vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR a slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen je naplánováno na listopad.

Nová úpravna vody na Hradišti se začala stavět v roce 2017, pitná voda z ní do vodovodního řadu teče od ledna 2019. Zkušební provoz trval jeden rok a po jeho vyhodnocení byla uvedena do trvalého provozu. Za objekt vybavený nejmodernější technologií na úpravu vody město zaplatilo 181 milionů korun bez DPH.

Zdroj:
www.mesto-pisek.cz