Uzavřený kontejner typu „Rakev“

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Uzavřený kontejner typu RAKEV“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvala elektronickou poštou pět potencionálních dodavatelů ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Uzavřený kontejner typu RAKEV “. Lhůta pro skončení nabídek byla do 22. 09. 2021. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) BURKOV, spol. s.r.o., Cukrovarská 168, Smiřice 503 03
2) Kovos Cont s.r.o., Doksany 3, 411 82 Doksany
3) Přepravní kontejnery TRADE SE, Dlouhá 730/35, Praha 110 00
4) Realpraktic s.r.o., Neumannova 1453/28, Praha 156 00
5) Prodej kontejnerů CZ, Dukelská 4, Litoměřice 412 01

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: Prodej kontejnerů CZ, Dukelská 4, Litoměřice 412 01, IČ: 631 43 101. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle dvou hodnotících kritérií – nejnižší nabídková cena bez DPH a techn. parametry.


Další veřejné zakázky