V červnu se začne s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v Rašínově ulici

V červnu se začne s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v Rašínově ulici

V Rašínově ulici se začne rekonstruovat vodovod a kanalizace. Práce začnou již v příštím týdnu, tedy v červnu tohoto roku. Řidiči zde musejí počítat s dopravním omezením i menším počtem míst k parkování. Kanalizační řad v Rašínově ulici je v nevyhovujícím stavu a dochází zde k častým haváriím. Stávající sítě v délce 340 metrů budou vyměněny nebo přeloženy, a to převážně v původních trasách. Rekonstrukce se dotkne celé ulice – od křižovatky s Rokycanovou ulicí po ulici 17. listopadu. Příští rok zde bude E.ON pokládat do země kabely nízkého napětí, které jsou nyní vedené vzduchem. Obnovy se dočká jak komunikace, chodníky tak i zeleň a také bude obnoveno veřejné osvětlení. Stavba bude realizována firmou KDS – stavební s.r.o. Písek, která vzešla z výběrového řízení.