V Semicích se bude dělat nová dešťová kanalizace

V ulici Jana Cimbury v Semicích se bude dělat nová dešťová kanalizace, která nahradí stávající dešťovou stoku, jejíž kapacita není dostatečná. Práce budou probíhat od domu čp. 7 k Mehelnickému potoku, do nějž bude kanalizace napojena. Nová 66,5 metru dlouhá dešťová stoka bude ze železobetonového potrubí. Práce by měly být zahájeny v srpnu a potrvají tři měsíce. Vybudování nové stoky vyjde na 1,6 milionu korun bez DPH.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/rekonstrukce-vodohospodarskych-siti-v-ulicich-strakonicka-a-otakara-sevcika-vyjde-levneji/d-49143/p1=29517