Vodárenská správa instaluje v Palackého sadech horskou vpusť

Vodárenská správa instaluje v Palackého sadech horskou vpusť

V současné době se v dolní části Palackého sadů instaluje horská vpusť, která zajistí odvádění dešťové vody do kanalizace. Stavbu realizuje odborná firma. Tento speciální vodohospodářský prvek je složen ze železobetonové akumulační nádrže a kompozitové mříže. Horská vpusť slouží nejen k regulaci odvodnění povrchových vod, ale vede i ke zlepšení odtokových parametrů v dané lokalitě. „Obyvatelé dolní části Palackého sadů se dočkají zlepšení odvodu povrchových vod. Díky novému prvku se totiž sníží riziko zaplavení jejich objektů při přívalových deštích,“ uvedl Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek, s. r. o.

Zdroj: www.mesto-pisek.cz