Vodohospodáři opravují závažnou poruchu u Kamenného mostu v Písku

Dnes (16.10.) došlo k poruše hlavního vodovodního řadu o průměru 400 mm na Fügnerově náměstí v Písku. Porucha způsobila pokles, místy i zcela ztrátu tlaku ve východní části města. „Přerušení dodávky pitné vody bylo krátkodobé, netrvalo ani hodinu. Pitná voda do dotčených oblastí byla distribuována z vedlejšího tlakového pásma,“ vysvětlil vedoucí provozní oblasti Západ Petr Matoušek.

Na místě poruchy na Fügnerově náměstí oprava i nadále probíhá. „Nejprve jsme museli lokalizovat přesné místo poruchy. Poté bylo nutné odstranit vrchní zeminu a dostat se k porušenému potrubí“, vysvětlil Matoušek. Vodohospodáři musejí poškozenou část vyříznout a nahradit novým dílem. Poté bude vodovodní potrubí znovu natlakováno.

Může se stát, že v některých místech bude nižší tlak nebo se objeví zákal. Pokud k tomu dojde, vodohospodáři žádají odběratele, aby toto nahlásili na bezplatnou telefonní linku poruch 800 120 112.