Vodojem v Semicích prochází pravidelnou údržbou

Tento týden probíhá pravidelná údržba dvoukomorového vodojemu Semice, který pitnou vodou zásobuje kromě Semic i Nový Dvůr. Pracovníci ČEVAKU čistí vždy jednu komoru, aby bylo možné díky druhé komoře zajistit zásobování pitnou vodou a nemuselo dojít k omezení její dodávky. Každá komora pojme 100 m3 vody. „Pitná voda musí z čištěné komory vodojemu řízeně odtéct, pak se vyčistí jak stěny, tak dno vodojemu tlakovou vodou v hloubce čtyři metry, tím se odstraní případné usazeniny. Čištění provádějí pracovníci ČEVAKu ve speciálním obleku, aby byly splněny všechny hygienické požadavky,“ vysvětlila Kristína Venclíková z Vodárenské správy Písek.
Pravidelným čištění procházejí všechny vodojemy ve městě, a to vodojem Hradiště I. o objemu (2x 1000 m³), Hradiště II. (650 m³), Logry (2x 650 m³), Amerika I. (2x 1000 m³), Amerika II. (2x 2500 m³) i vodojem na nové úpravně vody, tzv. prací vodojem má objem 250 m³.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/vodojem-v-semicich-prochazi-pravidelnou-udrzbou/d-52756/p1=29517