Žižkova ulice Písek – aktualizace stávající projektové dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Žižkova ulice Písek – aktualizace stávající projektové dokumentace“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou tři potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Žižkova ulice Písek – aktualizace stávající projektové dokumentace“. Lhůta pro skončení nabídek byla do 31.03.2021. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) KEY Projekt, Ing. L. Štros, Zastávka pod Klukem 206, České Budějovice 370 01
2) Vodohospodářská projekce, Ing. J. Máchová, Dříteň 276, Dříteň 373 51
3) FML projektová a obchodní kancelář, Ing. V. Freudl, Čechova 59, České Budějovice 370 01

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: FML projektová a obchodní kancelář, Ing. V. Freudl, Čechova 59, České Budějovice 370 01, IČ: 10274375. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky