V části Rokycanovy ulice se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace

V části Rokycanovy ulice se bude rekonstruovat vodovod a kanalizace

V části Rokycanovy ulice se bude letos rekonstruovat vodovod a kanalizace. S pracemi by se mohlo začít v dubnu nebo květnu a hotovo by mělo být do půl roku. Předpokládá se, že akce vyjde na 27,3 milionu korun bez DPH. Zahájení zadávacího řízení schválila na svém jednání 15. února rada města. „Práce se dotknou části Rokycanovy ulice od křižovatky s Harantovou ulicí po konec ulice až ke kolejím. Kromě rekonstrukce samotného vodovodu a kanalizace se tu vybuduje i dešťová kanalizace, která zde chybí,“ uvedla místostarostka Petra Trambová.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výměny a přeložení sítí vodohospodářské infrastruktury města ve stávajících trasách, jedná se o 302 metrů vodovodu a 299,5 metru
jednotné kanalizace. Vybudováno bude i 159 metrů nové dešťové kanalizace, která by měla zajistit bezproblémový odvod vody z Píseckých hor, kvůli které se nyní v horní části. Rokycanovy ulice propadá vozovka.

Po skončení rekonstrukce se ulice dočká i nového povrchu vozovky.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz