Písek získal dotaci na tepelné zpracování biomasy a kalů z ČOV

Písek získal dotaci na tepelné zpracování biomasy a kalů z ČOV

Město Písek získalo dotaci z Operačního programu Životního prostředí na tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod. Náklady na projekt Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek dosáhnou zhruba 36,4 milionu korun bez DPH, dotace činí 21,3 milionu. Město loni vybralo dodavatele zakázky, firmu K&K TECHNOLOGY, která již vyrábí jednotlivé díly technologie. „Celé dílo by mělo být připravené k provozu v polovině letošního dubna, pak bude následovat šestiměsíční testovací provoz. Písek by se měl stát prvním městem v republice, které bude stanici energetického využití kalu a biomasy
využívat,“ říká starostka Eva Vanžurová.

V areálu čistírny odpadních vod se v závěru minulého roku realizovaly terénní úpravy a přípravné práce pro umístění technologie. Jakmile to počasí dovolí, začne se například s budováním přípojky na provozní vody, napojení na odpadní vody a elektřinu. „Nejvíce práce bylo zatím odvedeno na technologických částech linky, kterými jsou provozní soubor na výrobu elektrické energie, soubor akumulace elektrické energie, soubor drcení popela a výroba BIO minerálního substrátu,“ uvedl vedoucí oddělení rozvoje Jan Venclík.

Na připravený terén v areálu ČOV se zapustí základové patky pod jednotlivé kontejnery, bude následovat jejich montáž a zkouška jednotlivých provozních souborů. „Po komplexním vyzkoušení jednotlivých celků bude celá linka na likvidaci kalu uvedena do provozu, během kterého se bude testovat optimální poměr jednotlivých složek paliva, tj. biomasy a usušeného kalu,“ poznamenal Jan Venclík.

Během samotného procesu se usušený kal spolu s biomasou spálí v kotli a energie, která vznikne ve spalinách, bude využita k usušení dalšího kalu a částečně pro výrobu elektrické energie. „Výstupem ze zařízení bude zhruba 360 tun popelovin za rok. Jedná se o materiál s vysokým obsahem fosforu, draslíku, dusíku a dalších látek, které jsou vhodné k přimíchávání do fosfátových substrátů. Během provozu zařízení bude vyrobeno zhruba 70 až 78 MWh elektrické energie za rok, která se využije pro provoz stanice,“ vysvětlil Jan Venclík. Kapacita zařízení bude 4 500 tun energeticky využitelných odpadů za rok. Odpadní vzduch ze sušení bude veden do pračky spalin, která zajistí systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek budou trvale monitorovány.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz