ČEVAK: naléhavost investic na snižování energetické náročnosti

Stoupající a těžko predikovatelné ceny energií těžce dopadají nejen na průmysl, ale také na vodovody a kanalizace. O stoupajících cenách energií a možnostech, které vodohospodáři mají, hovořila redakce portálu prumyslovaekologie.cz s Martinem Kalačem, ředitelem pro strategický rozvoj společnosti ČEVAK. Rozhovor publikujeme v nezměněné podobě.

Jak dopadají stoupající ceny energií na vodárensky provoz?

Vodárenství je energeticky náročný obor, proto se strmě stoupající ceny energií musí zákonitě v cenách pro vodné a stočné promítnout. Pokud by se tak nestalo, mohlo by být ohroženo zajištění dodávek kvalitní pitné vody a čištění vody odpadní.

Společnost ČEVAK v letošním roce ceny nezvyšovala, stejně jako naprostá většina vodárenských společností v České republice. Letos tyto zvýšené náklady neseme na svých bedrech, to ale není dlouhodobě udržitelné. Vysoké ceny za energie musí být, stejně jako v jiných odvětvích, promítnuty do cen pro vodné a stočné. Takový bude náš návrh, který musí schválit jednotlivá města, obce a jejich svazky.

Jaký mají ceny energií aktuálně podíl na provozních nákladech?

V případě ČEVAK to nelze jednoznačně říci, protože máme uzavřeno více než 300 smluv s jednotlivými vlastníky vodohospodářského majetku. Cena v každé lokalitě a tím i podíl nákladů na energie na celkových provozních nákladech se odvíjí od technických a technologických podmínek daného místa. Při velkém zjednodušení se náklady na energie mohou dostat z jednotek procent na desítky procent a vyvolat dramatický růst konečných cen vody pro spotřebitele. Velmi by nám pomohla státní podpora, zejména formou zastropování cen energií, která se nyní připravuje pro domácnosti. Aby toto opatření bylo účinné pro všechny odběratele vody, je nezbytné stanovit oborovou výjimku pro všechny vodárenské společnosti, bez ohledu na jejich velikost a další podmínky.

Jaké existují možnosti, kterými se můžete vypořádat se zvyšujícími se cenami energií?

V krátkodobém horizontu těch možností mnoho nezbývá. Jsme rádi, že máme na další období spolehlivého dodavatele elektrické energie, vybírat si v této době není možné, trh nefunguje. O to víc se snažíme nepřetržitě sledovat ceny energií na burze a pro další období je nakupovat za co nejlepších podmínek.

Provozní úspory ve vztahu k energetické náročnosti hledáme v podstatě neustále, na tom nynější energetická krize nic nezměnila. Samozřejmě se snažíme přizpůsobit novým okolnostem a hledání je intenzivnější.

A opatření středně a dlouhodobá na snižování energetické náročnosti provozů?

ČEVAK je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Jejími vlastníky jsou města, obce a jejich svazky, kteří rozhodují o investicích do vodohospodářské infrastruktury a hradí je. My jim z vodného a stočného odvádíme nájemné, které slouží jako základní zdroj pro financování investic. A samozřejmě vlastníkům poskytujeme veškerou podporu pro přípravu a realizaci investic, mezi něž patří projekty na snížení energetické náročnosti a nezávislosti.

Současná energetické krize změnila naléhavost těchto investic. Výrazně se snížila doba ekonomické návratnosti projektů, o nichž nemělo smysl ještě před rokem uvažovat. Vše nyní probíhá ve chvatu, projektanti a dodavatelé jsou zahlceni objednávkami, dodací lhůty se prodlužují. Vzhledem k náročnosti přípravy těchto projektů se realizace dá očekávat v horizontu let, jen ve výjimečných případech mnoha měsíců. I zde je navíc potřeba se chovat obezřetně, protože nikdo není schopen předpovědět, kam se posunou ceny energií v horizontu několika let a jak se bude vyvíjet doba návratnosti projektů.

Zdroj: https://www.vodarenstvi.cz/2022/10/06/cevak-nalehavost-investic-na-snizovani-energeticke-narocnosti-a-nezavislosti-se-zvysila/