Oznámení o havárii 19.10.2022

Ulice: Václava Kršky č.p. 1789

Václava Kršky č.p. 1789, Budějovické Předměstí – Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Václava Kršky 1867
Písek – Budějovické Předměstí, Václava Kršky 1789
Písek – Budějovické Předměstí, Václava Kršky 1980
Písek – Budějovické Předměstí, Václava Kršky 1942