Oznámení o havárii 31.10.2022

Ulice: U Potůčku, K Lipám, Ouzká, Hůrka, Hradiště náves, Družstevní

U Potůčku, K Lipám, Ouzká, Hůrka, Hradiště náves, Družstevní – Hradiště Písek

Poznámka: plošné odkalování od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz