Do Písku doputuje výstava Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

V Písku se představí Putovní exteriérová výstava o minulosti přehradních nádrží Lipno a Orlík nazvaná Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti, kterou připravili historici Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Panely s texty fotografiemi budou umístěny od 7. září do 4. října před kulturním domem. Vernisáž se koná ve čtvrtek 7. září od 18.00 h.
Výstava je rozdělena do deseti tematických panelů, které představují výběr z dobových fotografií, plakátů, pohlednic a reprodukcí výtvarných děl z archivních fondů řady institucí. Cílem autorů výstavy bylo vyprávět příběh – ne sestavit faktograficky vyčerpávající encyklopedii jihočeských přehrad. Proto ji zasvětili dvěma nejvýraznějším článkům Vltavské kaskády: přehradám Lipno a Orlík. Každá je jiná, a přitom mají obě mnoho společného: obě vznikaly v době nejintenzivnější vodohospodářské výstavby na českém území, v padesátých a počátkem šedesátých let 20. století. Obě měly demonstrovat vyspělost lidově demokratického státu a byly propagovány jako „velké stavby socialismu“. Obě se mohly pyšnit výjimečností konstrukčního řešení stavebního projektu. A obě razantně zasáhly do podoby přilehlých regionů i do života místních obyvatel.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/do-pisku-doputuje-vystava-obrazy-vody-jihoceske-prehrady-a-jejich-otisk-v-krajine-a-spolecnosti/d-52279/p1=29517