Speciální čidla odhalí poruchu na vodovodu dříve než se projeví

Moderní systém, který dokáže najít ve vodovodním potrubí poruchu už na jejím prvopočátku, začala letos v létě používat vodohospodářská společnost ČEVAK a.s. Celkem má k dispozici 110 snímačů (loggerů) a je ve svém oboru první v republice, která tuto novinku využívá v takovém rozsahu.

„Systém funguje tak, že snímače opakovaně měří šum uvnitř vodovodní sítě. Záznam pak vyhodnocuje software, který dokáže nejen posoudit, zda je v měřeném úseku porucha, ale také poměrně přesně určit kde,“ popsal provozní ředitel Peter Bolha ze společnosti ČEVAK.

Jako první byly snímače nasazeny pro monitoring vodovodní sítě ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Jen za měsíc pomohly odhalit sedm poruch, které vodohospodáři obratem opravili. Pro porovnání, od ledna do června bylo ve městě zaznamenáno pouhých pět poruch.

„Hlavním přínosem je, že přístroj dokáže odhalit vzniklou poruchu v okamžiku jejího vzniku, to znamená, dříve, než se projeví například větším únikem vody nebo poklesem tlaku v potrubí. Umožňuje také najít poruchy, které jsou z nejrůznějších důvodů obtížně vyhledatelné a neprojeví se například výtokem vody na povrchu. Oprava je pak samozřejmě rychlejší, méně nákladná a minimalizuje se i její dopad na spotřebitele,“ vysvětlil Peter Bolha.

S tím souvisí také snížení úniků vody. Minimální noční průtok ve Veselí se v červnu po opravách snížil o 2 litry za vteřinu, což představuje více než 5 tisíc kubíků vody měsíčně.

Po dokončení monitoringu vodovodní sítě ve Veselí nad Lužnicí se loggery přesunou do Českého Krumlova a Písku.

Zdroj: https://www.cevak.cz/cs/o-nas/novinky/specialni-cidla-odhali-poruchu-na-vodovodu-drive-nez-se-projevi-11088