Oznámení o havárii 5.9.2023

Ulice: 17. listopadu - budějovické Předměstí, Písek

Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1705; paneláky č. 1701-1705…a č.1699-1701

poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1706
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1704
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1702
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu