Zajímavost pro návštěvníky Písku. Lávka Dagmar Šimkové přes řeku Otavu je určitě překvapí.

Lávka Dagmar Šimkové přes řeku Otavu

Architekt Josef Pleskot se narodil v Písku a jeho návrh lávky pochází z roku 2014. Moderní stavba je podle něj inspirována tím, jak se vyvíjí technologie moderních konstrukcí ve světě. Lávka spojuje lokality Hradiště a Václavské předměstí na jihozápadě města. Slavnostní otevření proběhlo v roce 2018 a stála zhruba 50 milionů. Pojmenována byla podle Dagmar Šimkové, politické vězeňkyně československého komunistické režimu, která žila poblíž tohoto místa. Za architektonickým návrhem stojí ateliér Josefa Pleskota, projekt zpracoval Vladimír Janata a stavbu vybudoval Metrostav.

Lávka se skládá ze dvou nestejně dlouhých ramen – lávek pro pěší a cyklisty šířky 3,3 m. Obě lávky jsou půdorysně přímé, ale nejsou půdorysně souosé, připomínají strany trojúhelníka. Lávky se setkávají na plošině čtvercového tvaru na pilíři, který je umístěn v řece blíže k jejímu levému břehu. Lávka z levého břehu má rozpětí 46,7 m a lávka z pravého břehu měří 81,7 m. Levá lávka je rovnoběžná s jezem a je zavěšená na třech dvojicích závěsů. Lávka z pravého břehu je visutá na dvou lanech. Mostovka je umístěna na co nejnižší úroveň s ohledem na úroveň hladiny stoleté vody.

Lehká ocelová konstrukce stojí v místě, kde býval brod a kde se již ve 30. letech minulého století plánoval most. Na lávku je navázána i cyklostezka na levém břehu řeky Otavy. Slouží tedy nejenom pro pěší, ale i pro cyklisty.