Oznámení o havárii 29.5.2022

Ulice: Teplárenská , Smrkovice

Teplárenská, Smrkovice

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Smrkovice, Teplárenská 35
Písek – Smrkovice, Teplárenská 202
Písek – Smrkovice, Teplárenská 184
Písek – Smrkovice, Teplárenská E101
Písek – Smrkovice, Teplárenská 252
Písek – Smrkovice, Teplárenská 212 č.parc. 262/18
Písek – Smrkovice, Teplárenská 188
Písek – Smrkovice, Teplárenská 106
Písek – Smrkovice, Teplárenská 51
Písek – Smrkovice, Teplárenská 103
Písek – Smrkovice, Teplárenská 165
Písek – Smrkovice, Teplárenská 29
Písek – Smrkovice, Teplárenská 126
Písek – Smrkovice, Teplárenská 87
Písek – Smrkovice, Teplárenská 177
Písek – Smrkovice, Teplárenská 130 č.parc. 124
Písek – Smrkovice, Teplárenská 57
Písek – Smrkovice, Teplárenská 164