Na přelomu dubna a května započnou stavební práce ve Strakonické ulici

Na přelomu dubna a května začnou stavební práce v ulici Strakonická v Písku. V ulici se bude vyměňovat potrubí v úseku dlouhém téměř 500 metrů. Stavební práce budou probíhat v části Strakonické ulice, která vede rovnoběžně se silnicí I/139 na Strakonice. Kromě výměny vodohospodářské infrastruktury se počítá také s novým povrchem komunikace a chodníku. Práce budou trvat zhruba sedm měsíců a budou rozděleny do etap. Obyvatelé ulice musejí počítat s tím, že budou mít kvůli výkopovým pracím dočasně omezen či znemožněn příjezd ke svým nemovitostem. Omezení se dotkne i linky MHD. Dále se svými pracemi připojí i společnost EG.D, která tu bude obnovovat plynovod a přípojky. Díky spojení obou akcí, budou obyvatelé této ulice výkopovými pracemi omezeni jen jednou. Celkové náklady na tuto akci by se měly pohybovat kolem 30 milionů korun. Stavbu bude provádět firma ŠAFINVEST s.r.o., která vzešla z výběrového řízení.