Strakonická ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Datum zahájení: 24.4.2023 | Datum ukončení: 12/2023

Jedná se o výměnu a přeložky stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury v části ulice Strakonická v Písku. Původní vodovodní řad bude nahrazen novým z PE, SDR 17, DN 110 v délce 471 m a kanalizační řad bude nahrazen v celkové délce 465 m a bude z kameninového potrubí DN 300. Projekt dále obsahuje opravu stávající kanalizační stoky v místě nové šachty v délce 10 m a výměnu či přepojení vodovodní a kanalizačních přípojek v počtu cca 81 ks.