Výroba pitné vody a její proces čištění – Písek a Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna, která je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země oslaven v roce 1970. V současnosti probíhá tato oslava každoročně ve více než 193 zemích celého světa. Písek se poprvé přidá k této celosvětové události v pátek 21. a 22. dubna 2023. Písečáci z různých oborů a profesí spojí své síly a během dvoudenního festivalu se interaktivním způsobem zapojí do lokálních aspektů ochrany životního prostředí. Návštěvníci se seznámí s kvalitou vody z řeky, a té, která se pije doma. Nebo se podívají, jak vypadá znečištěná voda neboli voda odpadní a jaký následuje proces čistění této vody. Dále budou k vidění projekty od místních žáků a studentů základních i středních škol, kteří chtějí přispívat k citlivějšímu přístupu k přírodě, která nás obklopuje a spoustu dalšího. Nakonec se celé Česko spojí a pomocí dobrovolníků se uklidí i naše příroda od všech možných odpadků.