Oznámení 10.3.2023

Ulice: Heritesova ulice, Budějovické Předměstí - Písek

Heritesova – Budějovické Předměstí, Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1200/2
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1194/4
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1681
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1682
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1658
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1659
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1536
Písek – Budějovické Předměstí, Heritesova 1537