Oznámení o havárii 10.3.2023

Ulice: 17. listopadu - Budějovické Předměstí

17. listopadu – Budějovické Předměstí, Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1718
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1706
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1704
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1700
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1787
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1701
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1715