Oznámení o havárii 11.11.2021

Ulice: Čechova č.p. 448/8

Písek – Pražské Předměstí, Čechova 448/8

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody do – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese:
www.cevak.cz