Oznámení o havárii 12.11.2021

Ulice: Burketova č.p. 63/27

Písek – Václavské Předměstí, Burketova 63/27

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody do – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz