První zařízení na energetické využití kalu a biomasy v Česku začalo fungovat v Písku

První zařízení na energetické využití kalu a biomasy v Česku začalo fungovat v Písku

Písek je prvním městem v České republice, které vybudovalo ekologické zařízení na tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod. Jedinečná linka je nyní ve zkušebním provozu, během kterého se testuje optimální poměr jednotlivých složek paliva. Ročně zpracuje až 3 900 tun strojně odvodněného kalu a vyprodukuje zhruba 360 tun popelovin bohatých na fosfor, draslík, dusík a další látky, které jsou vhodné k přimíchávání do fosfátových substrátů. „Náklady na projekt Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa – ČOV Písek dosáhly 42,3 milionů korun bez DPH. Město na něj získalo dotaci 21,3 milionu z Operačního programu Životního prostředí,“ řekl Jan Venclík, vedoucí oddělení rozvoje. Technologii dodala a nainstalovala firma K&K TECHNOLOGY, a. s.
Město Písek a dodavatel zařízení dnes stanici představili ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, partnerům projektu a zástupcům institucí a organizací, které se jejím spuštěním do zkušebního provozu zabývaly. Stanice na energetické využití kalu a biomasy je první svého druhu v České republice a druhým velkým letošním ekologickým projektem města. Tím prvním bylo spuštění kotle na biomasu v Teplárně Písek. „Pevně věřím a doufám, že projekt energetického využití kalu a biomasy bude úspěšný a bude kopírován v celé České republice,“ poznamenal ministr Richard Brabec. Město Písek se podle starostky Evy Vanžurové rádo s ostatními městy podělí o zkušenosti s provozem tohoto unikátního zařízení.
Zařízení je částečně mobilní a stojí v areálu čistírny odpadních vod, celý proces se díky tomu odehrává na jednom místě. „Odvodněný kal je dopravován ze stávajících síto-pásových lisů do akumulačního zásobníku a odtud dále do vstupní části sušícího zařízení. Sušení kalu probíhá v horkovzdušné sušárně vyvinuté s důrazem na automatický, nenáročný, přitom však efektivní a udržitelný provoz. Zdrojem tepelné energie pro sušení je horkovzdušný kotel, v němž se spaluje usušený kal spolu se štěpkou,“ popsal postup zpracování kalů Tomáš Holeček, technický ředitel holdingu K&K TECHNOLOGY. Štěpku pro spoluspalování v zařízení dodávají Lesy města Písku.
Přebytky tepelné energie ze spalování jsou využívány k výrobě elektrické energie a k vytápění technologických objektů. Odpadní vzduch ze sušení je veden do pračky spalin, která zajistí systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek podléhají monitoringu.
„Výstupním produktem koncové části technologické linky z procesu spoluspalování jsou popeloviny bohaté na minerální látky. Z části je využije kompostárna Městských služeb Písek a z části společnost Lesy města Písku. Ve formě produkce bioelitního hnojiva (receptura registrovaného hnojiva z Bavorska) bude jemná frakce popelovin v procesu zpracování bioodpadu přimíchána do kompostu, který bude současně obohacen o kultury hub a baktérií. Tento biokompost najde své uplatnění při údržbě veřejné zeleně na území města a v městské zahradě. Forma produkce vitalizačního substrátu bude hrubá frakce popela spolu s melasou a mletým vápencem granulována. Tento produkt zlepší půdní podmínky v lese na vysychavých a těžko zalesnitelných půdách,“ doplnil Jan Venclík.
Stávající odvodněný kal byl doposud za poplatek ukládán v Mydlovarech. Město díky inovativní technologii, která naplňuje vizi konceptu Smart City, v tomto směru ušetří. Významným přínosem tohoto ekonomicky a provozně výhodného zařízení je také minimalizace dopadů likvidace čistírenských kalů na životní prostředí.
https://www.mesto-pisek.cz/prvni-zarizeni-na-energeticke-vyuziti-kalu-a-biomasy-v-cesku-zacalo-fungovat-v-pisku/d-42263/p1=29517