Oznámení o havárii 17.1.2024

Ulice: Na Výstavišti, Pražské Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – oprava 18.1.2024 ráno, bez vody č.p. 357

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz