Proběhl Světový den mokřadů

2. února si připomínáme Světový den mokřadů. Ten odkazuje na datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971.
Česká republika je jedním ze 172 států dodržujících Úmluvu o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, tzv. Ramsarskou úmluvu, která ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území alespoň jeden mokřad mezinárodního významu.

Ten by měl svými přírodními hodnotami splňovat mezinárodně schválená kritéria. Stát se taktéž zavazuje ke zvýšené péči a ochraně těchto území. V České republice je zapsáno 14 takových mokřadů. Mezi prvními byly např. Šumavská rašeliniště (1990), Třeboňské rybníky (1990), Krkonošská rašeliniště (1993) či Mokřady dolního Podyjí (1993). Více o Ramsarské úmluvě naleznete zde.

„Mokřady patří k nejohroženějším místům u nás i ve světě. Mnoho z nich bylo poškozeno, odvodněno nebo dokonce zcela zničeno. Za posledních sto let jich v Evropě zanikla většina. Musely ustoupit intenzivnímu zemědělství i výstavbě. Ty, které se zachovaly, patří ke klenotům naší přírody. Na soutoku Moravy a Dyje i v Krušných horách se nyní připravuje vyhlášení chráněné krajinné oblasti. To by znamenalo větší ochranu nejen pro tyto mokřady, ale i pro jejich široké okolí,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdroj: https://www.vodarenstvi.cz/2024/02/03/probehl-svetovy-den-mokradu/