Oznámení o havárii 19.10.2021

Ulice: Ke Střelnici č. par. 634

Písek – hradiště, Ke Střelnici č. par. 634

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody do 13:00 hod., porucha na vodovodním řadu

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz