Oznámení o odstávce 26.10.2021

Ulice: U Papírny

Písek – Václavské Předměstí, U Papírny

Oznámení o odstávce od 26.10.2021 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Poznámka: náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz