Oznámení o havárii 24.8.2023

Ulice: Na Návsi - Smrkovice

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Smrkovice, U Školy 63
Písek – Smrkovice, Na Návsi 21 č.parc. 13/1
Písek – Smrkovice, U Školy 47
Písek – Smrkovice, Na Návsi 2
Písek – Smrkovice, Na Nové 194
Písek – Smrkovice, Na Návsi 9
Písek – Smrkovice, Na Návsi 23
Písek – Smrkovice, Na Nové 50
Písek – Smrkovice, Na Návsi 11
Písek – Smrkovice, Na Návsi 4
Písek – Smrkovice, U Školy 79
Písek – Smrkovice, U Školy 134
Písek – Smrkovice, Na Nové 8
Písek – Smrkovice, Na Návsi 1
Písek – Smrkovice, Na Návsi 22
Písek – Smrkovice, U Školy 62
Písek – Smrkovice, Na Návsi 17 č.parc. 28
Písek – Smrkovice, U Školy 139
Písek – Smrkovice, U Školy 45
Písek – Smrkovice, Na Návsi 16
Písek – Smrkovice, U Školy 100