Oznámení o havárii 26.9.2022

Ulice: U Hřebčince, Budějovické Předměstí

U Hřebčince, Budějovické Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 571 č.parc. 1193
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 571
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 71
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 1522
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 1485
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2009
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 1247
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 1485
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2535
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2536
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2539
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2538
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2557
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 476
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2559
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2564 č.parc. 6580
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2536
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2606 č.parc. 1315/4
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2534
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 1500
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2510
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 694
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 479
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2581
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 1373 č.parc. 2168
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2638 č.parc. 1315/10
Písek – Budějovické Předměstí, Obchodní 2598 č.parc. 1278/3
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince č.parc. 1315/11
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2673
Písek – Budějovické Předměstí, Průběžná
Písek – Budějovické Předměstí, Obchodní
Písek – Budějovické Předměstí, U Hřebčince 2474
Písek – Budějovické Předměstí, Obchodní