Rekonstrukce inženýrských sítí – oprava kanalizace Preslova – Nádražní

Datum zahájení: 17.10.2022 | Datum ukončení: 30.11.2022

Rekonstrukce inženýrských sítí – oprava kanalizace Preslova – Nádražní

Jedná se o opravu části stávající kanalizace v ulici Preslova a Nádražní, a to z důvodů nedostatečné kapacity kanalizačního potrubí na této stoce. Zahájení stavby začne v druhé polovině října tohoto roku a bude ukončena v listopadu 2022.
Oprava kanalizační stoky se zahájí směrem od viaduktu v Nádražní ulici do křižovatky s Preslovou ulicí a dále Preslovou ulicí do šachty u domu č.p. 1321. Oprava se bude provádět po úsecích vybouráním stávající zděné vejčité stoky 600/900 mezi šachtami v Nádražní ulici a položením nového potrubí se zřízením těchto dvou nových prefabrikovaných šachet. Druhý úsek povede v Preslově ulici od nové šachty realizované v Nádražní ulici po šachtu před č.p. 1321, kde se vybourá stávající betonová vejčitá stoka 450/600 mm a přechodová šachta, kde se položí nové kanalizační potrubí.