Oznámení o havárii 27.1.2022

Ulice: Otakara Jeremiáše č.p. 2157 × Jiřího Srnky č.p. 2156

Písek – Budějovické Předměstí, Otakara Jeremiáše 2157 × Jiřího Srnky; + 2156

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz