Oznámení o havárii 3.2.2022

Ulice: Jablonského č.p. 397 a č.p. 398

Písek – Pražské Předměstí, Jablonského č.p. 397,398

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – do 12.00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz