Oznámení o havárii 27.12.2021

Ulice: Budovatelská č.p. 2031

Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2031; vnitroblok u školky

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno, oprava havárie na vodovodním potrubí

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 104/2
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 105/4
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 207/6
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2097
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2560 č.parc. 1522/3
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1842
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1843
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1844
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1846
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1847
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1901
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1903
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1904
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1900
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1902
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1905
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1916
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1912
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1911
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1913
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1914
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1915
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1926
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1927
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1894
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1896
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1895
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1899
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1932
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1931
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2144
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1933
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 111
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2361
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1898
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2512
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2070
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1940
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2298
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1987
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1986
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1984
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1985
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2030
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2031
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2032
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 105/4
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 105/4
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 105/4
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 2530
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2560 č.parc. 1522/3
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 2530
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 2530
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2582 č.parc. 1522/9
Písek – Budějovické Předměstí, Budovcova 105/4
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1845
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2026
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2299
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 846
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2033
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1986
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1984
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2030
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 2032
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrovna 2452
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2560
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1897
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1928
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrovna 2545
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrovna 2531
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrovna 2550
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2567