Oznámení o havárii 28.7.2022

Ulice: Za Humny x U Rybníčka, Smrkovice

Písek – Smrkovice, Za Humny x U Rybníčka

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – do 13:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz