Oznámení o havárii 4.1.2023

Ulice: Truhlářská ulice, Budějovické Předměstí, Písek

Truhlářská, Budějovické Předměstí, Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2160
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2163
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2253
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2254
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2252
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2250
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2256
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2255
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2158
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2159
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2162
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2164
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2165
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2220
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2161
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2178
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2251
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 1953
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2099
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 1956
Písek – Budějovické Předměstí, Truhlářská 2674