Oznámení o havárii 5.9.2022

Ulice: U Hřebčince 1522, Písek - Budějovické Předměstí

U Hřebčince 1522, Písek – Budějovické Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – do 13:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz